Rekrutacja

Rekrutacja  2018/2019

 

Od 12 lutego  – 18 lutego br.

 pobieranie  i składanie deklaracji    o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w danym przedszkolu 

 (pobieranie deklaracji w holu,

  składanie deklaracji 

w sekretariacie )

w godzinach 8.00 – do 16.00

 

19 luty – 2 marca 2018 r.  –

wydawanie i przyjmowanie wniosków  oraz dodatkowych dokumentów o przyjęcie dziecka do przedszkola

 Sekretariat czynny: pn.-pt. 8.00 – 16.00

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Dni otwarte – 20 luty 2018 r. (wtorek) – godz. 15.30 do 16.30

Terminy postępowania rekrutacyjnego

  • Od dnia 19 lutego do dnia 2 marca 2018 r – 

. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej   w pierwszej preferencji.

  • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać    w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 12.00 –

  • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych
  • (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
  • Od dnia 22 marca do dnia 26 marca 2018 r

. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez podpisanie w placówce stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami, a dyrektorem placówki.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

  • Dnia 29 marca  2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

  • Dnia 29 marca  2018 r ogłoszenie listy placówek z wolnymi miejscami

Informator dla Rodziców 2018